سایر دوره ها

جديدترين دوره ها

Flight Planning

کد : 1401001

مدت دوره : 21:00ساعت

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : این دوره برای خلبانان، کنترلرها و دیسپچرها جهت تنظیم طرح پروازی با سرفصلهای اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شده است. استاد دوره مهندس زنده دل جاوید هستند و دوره پس از ثبت نام حداقل ۱۵ نفر، برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

شروع : 1401/05/08

پایان : 1401/05/11

ظرفیت کل : 25

ظرفیت باقیمانده : 25