CATC Short Course Site Header
جملات قصار
گاهي سكوت بيش از تمام حرفها مقصود را بيان مي كند. منتسكيو
ثبت نام امتحانات

دانلود برنامه امتحانات خرداد و تیرماه 1401... اینجا

دانلود برنامه امتحانات مرداد، شهریور و مهر 1401...اینجا

آزمون زبان انگلیسی 1 دوره B1-B2

کد : 9911129

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : 15 شهریور ماه ساعت 13-15

ظرفیت باقیمانده : 8

آزمون زبان انگلیسی 2 دوره B1-B2

کد : 9911130

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : 15 شهریور ماه ساعت 13-15

ظرفیت باقیمانده : 7

آزمون زبان انگلیسی 3 دوره B1-B2

کد : 9911131

مبلغ نهایی : 400,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : 15 شهریور ماه ساعت 13-15

ظرفیت باقیمانده : 6

آزمایشی-ثبت نام بدون وجه و شرکت در آزمون آزمایشی

کد : 9911132

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری :

ظرفیت باقیمانده : 891

منابع و کتب آموزشی دوره های B1 , B2

کد : 9911135

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : برای استفاده از کتب آموزشی دانشکده می توانید از این صفحه استفاده کنید یا به کانال های اطلاع رسانی ما مراجعه کنید.

ظرفیت باقیمانده : 984

آزمون فیزیک - ماژول 2 -B1-آزمون فیزیک - ماژول 2 -B1

کد : 941

مبلغ نهایی : 625,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : تاریخ برگزاری آزمون 20 شهریور1401 و ساعت آزمون 11.00 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

آزمون ریاضپات - ماژول 1 - B1-B2-آزمون ریاضپات - ماژول 1 - B1-B2

کد : 940

مبلغ نهایی : 565,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : تاریخ برگزاری آزمون اول شهریور 1401، ساعت 11 صبح می باشد.

ظرفیت باقیمانده : تکمیل ظرفیت

صلاحیت پروازی ویژه مدرسین کاربری پهپاد

صلاحیت پرواز

کد : 9911192

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 16

Flight Planning

کد : 1401001

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : این دوره برای خلبانان، کنترلرها و دیسپچرها جهت تنظیم طرح پروازی با سرفصلهای اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شده است. استاد دوره مهندس زنده دل جاوید هستند و دوره پس از ثبت نام حداقل 12 نفر، برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
***برای مشاهده مشخصات دوره به بخش توضیحات بیشتر مراجعه و فایل مشخصات را دریافت کنید***

ظرفیت باقیمانده : 25

صلاحیت پروازی ویژه مدرسین کاربری پهپاد

صلاحیت پرواز

کد : 9911193

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 22

روش تدریس

روش تدریس - بازآموزی اساتید

کد : 9911198

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از شنبه تا دو شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 22

عوامل انسانی ویژه مدرسین کاربری پهپاد

عوامل انسانی تخصصی

کد : 9911195

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از یکشنبه تا سه شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 9

صلاحیت پروازی ویژه مدرسین کاربری پهپاد

صلاحیت پرواز

کد : 9911194

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 8

روش تدریس

روش تدریس - بازآموزی اساتید

کد : 9911199

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از شنبه تا دو شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 22

عوامل انسانی

عوامل انسانی تخصصی

کد : 9911196

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

توضیحات و تاریخ برگزاری : روزهای تشکیل کلاس از یکشنبه تا سه شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۸:۳۰ خواهد بود

ظرفیت باقیمانده : 20

1 2