CATC Short Course Site Header
جملات قصار
خداوند ده را آفريد و انسان شهر را. كاوپر
ثبت نام امتحانات

دانلود برنامه امتحانات خرداد و تیرماه 1401... اینجا

دانلود برنامه امتحانات مرداد، شهریور و مهر 1401...اینجا

آزمایشی-ثبت نام بدون وجه و شرکت در آزمون آزمایشی

کد : 9911132

مبلغ نهایی : 0 ريال

توضیحات مبلغ :

ظرفیت باقیمانده : 904

منابع و کتب آموزشی دوره های B1 , B2

کد : 9911135

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : برای استفاده از کتب آموزشی دانشکده می توانید از این صفحه استفاده کنید یا به کانال های اطلاع رسانی ما مراجعه کنید.

ظرفیت باقیمانده : 985

شهریه

پرداخت شهریه ترم کلیه دوره ها

کد : 9911181

مبلغ نهایی : 25,500,000 ريال

توضیحات مبلغ : 1. شهریه ترم تابستان 1401 کلیه دوره ها فعال از ترم های گذشته
2. شهریه صرفا از طریق سامانه قابل پرداخت است
3. در صورت عدم پرداخت شهریه دانشپذیر منصرف از تحصیل محسوب می شود.
4. تاریخ پرداخت تا 1401/5/1 تعیین شده است.

ظرفیت باقیمانده : 190

Flight Planning

کد : 1401001

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : این دوره برای خلبانان، کنترلرها و دیسپچرها جهت تنظیم طرح پروازی با سرفصلهای اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در نظر گرفته شده است. استاد دوره مهندس زنده دل جاوید هستند و دوره پس از ثبت نام حداقل ۱۵ نفر، برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

ظرفیت باقیمانده : 25