مرکز آزمون

امتحانات

خوش آمدید  لطفا به توضیحات ذیل توجه فرمائید:

1- برای دریافت CR دوره B1-1 متقاضیان باید در ماژول ها 1 تا 11 و 15 و 17 نمره قبولی کسب کنند. سه ماژول 7 و 9 و 10 امتحان تشریحی هم دارند که باید به صورت جدا متقاضی نبست به ثبت نام آن اقدام کند و در تاریخ ذکر شده در هنگام ثبت نام در امتحان تشریحی شرکت کند.

2- برای دریافت CR دوره B2 متقاضیان باید در ماژول های 1 تا 10 و 13 و 14 نمره قبولی کسب کنند. سه ماژول 7 و 9 و 10 امتحان تشریحی هم دارند که باید به صورت جدا متقاضی نبست به ثبت نام آن اقدام کند و در تاریخ ذکر شده در هنگام ثبت نام در امتحان تشریحی شرکت کند.

3- ماژولهای مشترک دوره های فوق عبارتند از : 1 - 2 - 3 - 8 - 9 - 10 

4- متقاضیان برای شرکت در آزمون ها باید شخصا نسبت به ایجاد اکانت در سامانه امتحانات دانشکده اقدام کند.  برای این امر می توانند از  لینک ثبت نام آزمون آزمایشی استفاده کنند. (پس از وارد شدن به لینک اعلام شده گزینه ثبت نام در پایین صفحه باز شده را کلیک نموده، در پنجره باز شده مجدد گزینه ثبت نام در انتهای پنجره را کلیک نمائید و در صفحه باز شده مشخصات خود را وارد و اکانت خود را بسازید.)

5- پس از ثبت نام در آزمونها امکان انصراف و بازگشت هزینه ثبت نام به متقاضی وجود ندارد. در صورتی که متقاضی در آزمونی اشتباه  ثبت نام کند هزینه پرداخت شده بازگردانده  نمی شود.

6- امتحانات به صورت حضوری و در مرکز آزمون دانشکده برگزار می شود.

7- منابع آزمونهای دانشکده مطابق پارت 66 است. منابع آزمون های دانشکده کتاب است و سوالات موجود در فضای مجازی منبع سوالات دانشکده نیستند. برای دانلود پارت 66 میتوانید به وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنید   برای دریافت منابع می توانید از این لینک استفاده کنید.... منابع و کتب آموزشی

8- ثبت نام آزمونهای دانشکده اینترنتی است و امکان ثبت نام آزمون به صورت حضوری وجود ندارد. جهت ثبت نام نیاز به مدرک خاصی نبوده و مدارک مورد نیاز در هنگام صدور ریز نمره اخذ می شود.

9- متقاضی حتی اگر در مرکز دیگری بعضی از امتحانات را داده باشد می تواند مابقی امتحانات را در دانشکده امتحان دهد و در مجموع CR رادریافت کند.

شماره تماس و پاسخگویی:  

66025486 - 021