عملیات هوانوردی

جديدترين دوره ها
flight assessor

Examiner standardization course

کد : 9911352

تعداد جلسات : 4جلسه

مدت دوره : 16:00ساعت

استاد : مسعود خرازان

مبلغ قبل از تخفیف : 20,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 20,000,000 ريال

توضیحات مبلغ : خلبانهایی می توانند در دوره شرکت کنند که دارای گواهینامه مدرسی باشند (TRI) و یا ممتحن مورد تایید سازمان (TRE) باشند و برای سایر شرکت کنندگان امکان صدور گواهینامه دوره وجود ندارد.

شروع : 1402/08/01

پایان : 1402/08/02

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 20

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری

دسته بندی : عملیات هوانوردی

مهلت ثبت نام : 1402/07/29