تکنسین تعمیر و نگهداری هواپیما (B1 / B2)

معرفی دوره ها

انواع دوره های B1/B2

فهرست دوره ها
T53  تایپ موتور هلی کوپتر

دوره تایپ موتور T53 - هلیکوپتر بل

کد : 2199400

تعداد جلسات : 20جلسه

مدت دوره : 80:00ساعت

استاد : حامد قاسمیان

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1399/10/13

پایان : 1399/12/28

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 28

ظرفیت باقیمانده : 28

سطح دوره : Advance

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)

دسته بندی : تکنسین نگهداری و تعمیر هواپیما

مهلت ثبت نام : ____/__/__